4-letá záruka. Na náhradní díly MEYLE-HD!

Pokud se řekne MEYLE , vybaví se okamžitě HD a to ne bezdůvodně: protože MEYLE-HD díly jsou především díky jejich technickým inovacím vysoce spolehlivé a mají mnohonásobně vyšší životnost. Inženýři společnosti Wulf Gaertner Autoparts AG tyto díly v porovnání s originálními díly technicky vylepšili. Jejich konstrukce je robustnějšího provedení. jsou vyrobeny z jakostnějších
materiálů nebo mají optimalizovanou geometrii u gumokovových dílů.

Certifikát kvality dílů

Společnost Wulf Gaertner Autopartner AG (MEYLE) prohlašuje a potvrzuje, že jejich výrobky jsou originálními náhradními díly ve smyslu § 19 nebo náhradní díly identické kvality, jak je definováno v § 20 nařízení Evropské komise 461/2010 „Doplňující pokyn k vertikálním omezením ve smlouvách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuce náhradních dílů pro motorová vozidla“ (2010/C 138/05) Bloková výjimka.

Použití našich výrobků je autorizováno při údržbě a opravách všech vozidel a to i v době záruční lhůty vozidla, aniž by došlo k narušení záručních nároků u těchto vozidel*.

* “Vzhledem k přímému smluvnímu zapojení výrobců vozidel do záručních oprav, servisu zdarma a činností na zavolání by však dohody obsahující povinnost oprávněných opraven používat náhradní díly dodávané výrobcem vozidla pro tyto opravy měly být touto výjimkou pokryty…“

 

Přílohy

Certifikát kvality dílů (PDF, 1010kB)

Záruční certifikát

Produkty značky MEYLE se vyznačují vysokým stupněm preciznosti, která je dosažena použitím nejmodernějších výrobních metod. Naše výrobky splňují nejvyšší normy kvality a naše výrobní a dodavatelské závody jsou certifikovány dle ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949.


My (Společnost Wulf Gaertner Autopartner AG) výslovně garantujeme deklarované vlastnosti a bezporuchovost našich výrobků. Vyskytne-li se přesto materiálová, nebo výrobní vada, přejímáme celou opravu popřípadě pouze výměnu uplatňovaného výrobku MEYLE.


Záruční doba na naše výrobky je 24 měsíců a začíná běžet od data jejich montáže naším zákazníkem. Na výrobky MEYLE-HD garantujeme záruční dobu 48 měsíců, v případě, že výrobek MEYLE-HD byl naším zákazníkem zakoupen po 16.9.2008.

Záruku je nutné písemně uplatnit do 30 dnů od vzniku škody či poruchy. Tyto záruční
podmínky ztrácejí platnost v případě, že došlo k neoprávněné změně na výrobku MEYLE,
nebo montáží cizího dílu došlo k poškození MEYLE dílu. Výjimku tvoří případy, kdy výše
uvedené zásahy prokazatelně nevedly k záručnímu případu.

Dále jsou ze záručního plnění vyjmuty případy, kdy došlo k neodborné manipulaci či montáži.
Normální opotřebení a škody vzniklé nesprávným používáním jsou ze záruk vyloučeny.
Veškeré zákonné práva spojené se zárukou nejsou těmito podmínkami nijak dotčené.

Přílohy

Záruční certifikát (PDF, 1010kB)